Kui Sinu jaoks on kodu valikul olulised väärtused ...

Avarus

Värske õhk, avarad soojad ruumid ja avatud õueala on olulised kvaliteedid, millele on Kesa tee 22 elukeskkonna loomisel suurt rõhku pööratud.

Rahu

Naturaalsed ja looduslähedased viimistlusmaterjalid kannavad Kesa tee 22 kodude rajamisel kesksel kohal olnud põhiväärtusi - kodusoojust ja kodurahu.

Valgus

Eluruumid on valgusrikkad nii loodusliku päikesevalguse kui ka nutikalt ja efektselt lahendatud kunstvalgustuse poolest.

...siis ootame Sind tutvuma hubase Kesa tee 22 koduga.